หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเราสถานีตำรวจภูธรแสนสุข จัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรม          ที่ห้องประชุมชั้น 6 ตึกนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ต.อ.สุรสิทธิ์ เนื่องจำนงค์ ผู้กำกับการ สภ.แสนสุข เป็นประธานเปิดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ในพื้นที่ สภ.แสนสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการบริหารราชการ ตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการป้องกันอาชญากรรม ที่จะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ มีความเชื่อมั่นศรัทธา ต่อองค์กรตำรวจ อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบ
สืบเนื่องในปัจจุบัน พื้นที่รับผิดชอบ ของ สภ.แสนสุข มีทั้งแหล่งท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก และ ยังมีหอพักนักศึกษา ห้างสรรพสินค้า แหล่งชุมชนต่างๆ ทำให้บางครั้ง กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เพียงพอต่อการดูแลอย่างทั่วถึง ดังนั้น ต้องอาศัยจากทุกภาคส่วน รวมถึง นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเป็นหูเป็น ป้องกันปัญหาอาชญากรรม ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ดังนั้น จึงได้มีการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งได้มีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 100 คน


 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th