หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรานายก อบจ.ชลบุรี เป็นประธานปิดโครงการอบรมศิลปะการทำผ้าพิมพ์ลายด้วยสีธรรมชาติ พร้อมมอบใบประกาศ ให้ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน          ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานปิดฝึกอบรมศิลปะการทำผ้าพิมพ์ลายด้วยสีธรรมชาติ ที่ได้ดำเนินการฝึกอบรมมาตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน 2565 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 100 คน นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก อบจ.ชลบุรี นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ เลขานุการ นายก อบจ.ชลบุรี เข้าร่วมด้วย
สืบเนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการเสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพและมี รายได้สูง และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้มีอาชีพ มีรายได้ ประกอบกับคำนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่กลับมานิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก วัสดุธรรมชาติ เน้นความเรียบง่ายและมีมนต์เสน่ห์มองเห็นคุณค่าและ ภูมิปัญญา ท้องถิ่นในการผลิตผ้าพิมพ์ลายเป็นทางเลือกอีกอาชีพหนึ่งซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ เพราะมีความหลากหลายในลวดลายสีสันความสวยงามตามรูปแบบที่กำหนด และไม่ ซ้ำแบบ สามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูโต๊ะ ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน รวมถึงเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ วัสดุที่ใช้มีคุณภาพ หาได้ตามธรรมชาติและราคาไม่แพง หากผู้เข้าอบรมได้รับการเรียนรู้ จะนำพัฒนาและ ต่อยอดการผลิตผ้าพิมพ์ลาย เสริมสร้างรายได้ให้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถที่จะทำอยู่ที่บ้านได้


 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th