หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา

เปิดอาคารเรียน “องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2561” โรงเรียนบ้านหนองเขิน      โรงเรียนบ้านหนองเขิน ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน “องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2561” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจำนวนทั้งสิ้น 11,260,000 บาท เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่โรงเรียนขนาดเล็ก รวมทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และยังเป็นการเพิ่มห้องเรียนเพื่อรองรับนักเรียนที่ไม่สะดวกเดินทางไปเรียนโรงเรียนที่อยู่ในเมืองหรืออยู่ห่างไกลจากชุมชนได้ โดยการจัดงานในครั้งนี้มี มี นายพฤฒิพงศ์ สิงห์โตทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายบรรจบ สิงห์โตทอง และนายบำเพ็ญ โรจน์พัฒนากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอบ้านบึงชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


 

> อมตะ-องค์กรรัฐ MOU เข้มความปลอดภัยใน “อมตะชิตี้ ชลบุรี ลดความเสี่ยงเหตุฉุกเฉินทุกพื้นที่เพิ่มระดับเชื่อมั่นต่อนักลงทุน

> นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าเปิดงานโครงการส่งเสริมประเพณีวิ่งควายหัวกุญแจ ประจำปี 2562

> รมว.แรงงาน เปิดสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รับการลงทุนในพื้นที่ EEC

> รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวการจัดงาน กางเต็นท์ กินปลา

> รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เข้าเปิดงาน ช็อป ชิม ชม สินค้าตลาดประชารัฐต้องชม และของดีภาคกลาง 17 จังหวัด

 
———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th