หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา



ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาวัดบางหัก



           วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดบางหัก ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ณ วัดบางหัก ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายชวภณ ประชิตวัตสิษฐ นายอำเภอพานทอง ตลอดจน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ทหาร ประชาชน นักเรียน ภายใต้โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้ง เป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ อีกด้วย
สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดบางหัก ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และแสงออกถึงความรักความสามัคคีของข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การทาสีรั้ววัดบางหัก และกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณอุโบสถวัดบางหัก ซึ่งในแต่ละกิจรรมที่กล่าวมาล้วนเป็นกิจกรรมสาธารประโยชน์ และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่าย ต่างตระหนักปละให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเองต่อไป
อย่างไรก็ตาม การดำเนินกิจกรรมิจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้ จะสำเร็จลุล่วงด้วยดีเป็นไปตามเป้าหมายและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ขอให้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และประชาชนทุกคน ที่ร่วมทำงานในวันนี้ขอให้ทำด้วยระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญอีกด้วย

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th