หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเราสนใจลงโฆษณา

โทร.086 313 4015

ผู้เข้าชม

253


   


องค์การบริการส่วนตำบลคลองกิ่ว จัดโครงการจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ การบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สา..

เทศบาลตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จัดโครงการชุมชนสั..
นักศึกษา ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้า 3 รางวัลการประกวดร้องเพลงไทยล..
แถลงข่าวจัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี 1 เดียวในไทย 1 เด..

สนใจลงโฆษณา

โทร.086 313 4015

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ชลบุรี บริการวิชาการสู่สังคม ถ่ายทอดความรู้ นักบัญชียุคเทคโนโลยีดิจิทัลกับอาชีพในฝัน
ม.ศรีปทุม ชลบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. และ กยศ.
คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี บริการวิชาการสู่สังคม ถ่ายทอดความรู้ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะโลจิสติกส์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม บางเขน จัดพิธีเปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่น2
อมตะ ยกระดับก้าวสู่ความเป็น Smart Environment
คณะผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ชลบุรีร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม


www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th