หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรารองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เข้าเปิดงาน ช็อป ชิม ชม สินค้าตลาดประชารัฐต้องชม และของดีภาคกลาง 17 จังหวัด          บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายสุชาติ สินรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ช็อป ชิม ชม สินค้าตลาดประชารัฐต้องชม และของดีภาคกลาง 17 จังหวัด ในต้องงานช็อป ชิม@ ต้องชมแฟร์ 2019 ครั้งที่ 2 โดยมีขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2562 ซึ่งมีนายชินพล ดิตถะวิโรจน์ พานิชย์จังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งยังเป็นการจัดหาช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ ให้มีรายได้เพิ่ม อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โดยที่ภายในการจัดงานในครั้งนี้ ได้มีการเลือกสินค้าดี สินค้าเด่น สินค้าดัง จากผู้ประกอบการตลาดประชารัฐต้องชม ผู้ประกอบการโอท๊อป ผู้ประกอบการ SMEs จากภาคกลาง 17 จังหวัด มาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับประชาชนในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียงได้เลือก ช็อป ชิม ชม กว่า 170 ร้านค้า อาทิ ผัก ผลไม้ อาหารเด่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับเครื่องตกแต่ง เครื่องสำอาง สมุนไพร เป็นต้น
นอกจากนั้น ยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ต จากศิลปินชื่อเสียงในทุกวัน และการแสดงอื่นๆ เช่น มายากล กายกรรม พร้อมทั้ง หากมีการซื้อครบ จำนวน 500 บาท ยังมีโอกาสลุ้นรับของรางวัลภายในงานอีกด้วย


 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th