หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเราผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายในสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล          ที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายในสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชลบุรี ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี
โดยในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมคณะได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการผ่อน คลายมาตรการควบคุมหลัก ของทางห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชลบุรี ประกอบด้วย การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังให้บริการ ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยให้มีจุดบริการเจลล้างมือ ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด และลดเวลาเท่าที่จำเป็น เพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์
ส่วนทางด้าน มาตรการเสริม ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชลบุรี มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้าออกจากสถานที่และมีการคัดกรองไข้ก่อนเข้าอาคารควบคุมมิให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่ม จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี จัดให้มีระบบคิว มีพื้นที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร อาจให้มีการรับ ส่ง พนักงาน ผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการใช้บริการขนส่งสาธารณะ จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการรวมถึงให้มีการกำขับให้เป็นไปตามมาตรการอย่าเคร่งครัด
โดยทางด้านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชลบุรี ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและพร้อมคุมเข้มมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” อย่างต่อเนื่อง รณรงค์ให้ทุกคนมีวินัยในการใช้ชีวิตแบบ New Normal ด้วยการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ และสแกนเข้า-ออกจากศูนย์การค้าด้วยแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” หรือ LINE @centralLife หรือแอพพลิเคชั่น The 1 โดยแนะนำให้ลูกค้าใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงภายในศูนย์การค้า


 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th