หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเราจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองชลบุรี จัดการประกวดน้องนางบ้านนา ประจำปี 2563 ของประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี           ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ได้จัดการประกวดน้องนางบ้านนา ประจำปี 2563ของประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี โดยในปีนี้ได้มีสาวงามร่วมเข้าประกวดทั้งสิ้น 49 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุ 16-25 ปี มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสวย หุ่นดี กิริยามารยาทเรียบร้อย มีไหวพริบ ในรอบแรกจะมีผู้เข้าประกวดจำนวน 49 คน ในรอบต่อไปตัดเหลือ 20 คน เหลือรอบ 10 คนและรอบสุดท้ายเหลือ 3 คน คณะกรรมการผู้ตัดสินจะดูการเดิน บุคลิกภาพดี รูปร่างสวย หุ่นดี กิริยามารยาทเรียบร้อย มีไหวพริกในการตอบคำถามจากซองคำถาม
ซึ่งการประกวดผ่านไปกว่า 4 ชั่วโมง ผลปรากฏว่า ในปีนี้ ผู้ที่คว้ารางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ไปครองได้แก่หมายเลข 19 นางสาวชัญญา แม้นรัมย์ รับถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพายและเงิน 15,000 บาท ส่วนตำแหน่งรางวัลน้องนางบ้านนา ในปีนี้ตกเป็นของ หมายเลข 37 นางสาวปุณยาพร ราชฤทธิ์ รับถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมสายสะพายและเงินรางวัล 30,000 บาท จากนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นของ หมายเลข 19 นางสาวชัญญา แม้นรัมย์ รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศพร้อมสายสะพายและเงินรางวัล 25,000 บาท และตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นของ หมายเลข 26 นางสาวศิริภัสสร จิตต์สะอาด รับถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมสายสะพายและเงินรางวัล 20,000 บาท


 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th