หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรารองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ          ที่ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 ท่าน
สำหรับโครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จัดขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณชายทะเลในพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกุ้งกุลาดำ เพื่อส่งเสริมการทำประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่ง นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และคุณสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำจำนวน 1 ล้านตัว เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาสมดุลของทรัพยากรสัตว์น้ำ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ส่งเสริมให้ให้ชาวประมง และประชาชนในพื้นที่เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสม สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป


 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th