หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเราองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต ต่อผู้เกษียณอายุราชการ ในสังกัด ประจำปี 2564          ที่ห้องแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิต ต่อผู้เกษียณอายุราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีประจำปี 2564 จำนวน 14 คน เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่ได้สร้างให้กับองค์กร ซึ่งทุกท่านที่เกษียณล้วนเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการรับราชการ โดยตลอดระยะเวลาของการรับราชการ ย่อมต้องมีทั้งปัญหาและอุปสรรคมากมายที่ต้องเผชิญในการทำงาน แต่เมื่อทุกคนเดินมาถึงจุดนี้ได้ถือว่าเป็นรางวัลของชีวิตที่แสดงว่าได้เดินมาถึงเป้าหมายแล้ว การที่จะเป็นเช่นนี้ได้ย่อมต้องประกอบคุณงามความดี ทำประโยชน์ให้กับสังคมและองค์กร ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท เสียสละ จนเป็นที่ไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งการเกษียณอายุราชการ เป็นเพียงวาระที่ทางราชการกำหนดเท่านั้นแต่คงไม่ใช่วันสุดท้ายของการทำงาน เพราะทุกคนยังมีความรู้ความสามารถ ที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และคณะครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก


 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th