หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา



กำนัน ต.หนองหงษ์ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน กว่า 600 คน ที่ยื่นเอกสารทำรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ



          วันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ศาลาอเนกประสงค์ อบต.หนองหงษ์ นายสุรพงษ์ ญัตติณรงค์ กำนัน ต.หนองหงษ์ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าเดินทางช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยการช่วยตรวจเอกสารขอรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก่อนส่งยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ที่มารับด้วยตัวเองถึงที่ ซึ่งไม่ต้องเดินทางไปธนาคารด้วยตัวเอง ที่เป็นการประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งการช่วยตรวจเอกสารก่อนในครั้งนี้ จะทำให้เกิดความรวดเร็ว และเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารอย่างถูกต้อง โดยที่มีประชาชนให้ความสนใจกว่า 600 คน
สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 (บัตรคนจน) เป็นมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และช่วยลดค่าครองชีพ อาทิ ค่าซื้อสินค้า 200 – 300 บาท ค่าเดินทางรถสาธารณะ 500 บาท ส่วนรถก๊าซหุงต้ม 45 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน ) กรณีกลุ่มเปราะบาง จะได้รับ 100 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน ) เงินช่วยเหลือค่าไฟ 315 บาท ต่อ 1 ครัวเรือน (ตามที่จ่ายจริง)


 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th