หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเราคปภ. จับมือ จังหวัดชลบุรี รณรงค์ปลุกพลังนักบิดทำประกันภัย พ.ร.บ.เดินหน้ารณรงค์นำร่องนิคมอุตสาหกรรมและนักบิดในเมืองชลบุรี          ที่โรงแรมนิกโก้ อมตะชิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรีนายชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "คปภ. ปลุกพลังนักบิด คุ้มครองอย่างห่วงใย ด้วยประกันภัย พ.ร.บ." โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกพลังและรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องนิคมอุตสาหกรรมแก่เจ้าของรถ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และหันมาใส่ใจทำประกันภัย พ.ร.บ. ภายใต้โครงการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องเพื่อส่งเสริมการทำ มี นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงานและกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ จังหวัดชลบุรี ผู้แทนส่วนราชการจังหวัดชลบุรี อาสาสมัครประกันภัย เข้าร่วมงาน นางสาวสิริพักตร์ สุวรรณทัต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กล่าวรายงาน โดยได้เน้นกลุ่มเป้าหมายคือผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน และผลักดันให้ทุกพื้นที่มีการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างเต็มรูปแบบ
ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. มีความเชื่อมั่นว่า การผนึกกำลังร่วมกับจังหวัดชลบุรีและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในวันนี้ เปรียบเสมือนเป็นการร่วมมือร่วมใจและปลุกพลังเพื่อสื่อสารถึงประชาชน โดยเฉพาะเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองทุกคน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและรับรู้ถึงประโยชน์ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของการทำประกันภัยโดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงานโครงการ และประกันภัย พ.ร.บ. รวมต่างๆ ได้ที่ Facebook กองทุนทดแทนผู้ประกันภัย


 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th