หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเราโครงการ อบจ.ชลบุรี ร่วมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          
ที่ห้องแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบจ.ชลบุรี ร่วมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี ที่มีการจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี
ทั้งนี้ เพื่อจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพให้มีปริมาณเพียงพอ สำหรับแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดในภาคตะวันออก สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา โดยกำหนดจัดทุกๆ 3 เดือน รวม 4 ครั้ง ประกอบกับเนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ถือเป็นวาระสำคัญที่ประชาชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่าทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจะได้แสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและประชาชนทั่วไป ได้แสดงความจงรักภักดี โดยการทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันนี้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ส่งบุคลากรมาร่วมบริจาคโลหิต เช่น กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น กว่า 200 คน


 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th