หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา

เพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม ชลบุรี     คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพบัญชี (ACT 491) วิทยากรโดยคุณมาฆวัน ตมิมพงษ์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ ,คุณสิริอร ปิติธีรภาพ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงจากการทำงานในสถานประกอบการที่เป็นจริง ซึ่งจะเป็นแนวทางให้สามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมก่อนที่จะออกไปประกอบอาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้จากที่เรียนมา ทางทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติในสภาพของการทำงานจริง เป็นการส่งเสริมให้การเรียนรู้ภาคทฤษฎีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาปัญหาจากการทำงานและวิธีแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์ในการทำงาน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงษ์ จันทร์งาม รองคณบดีคณะบัญชี เป็นประธานกล่าวปิดโครงการและมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านการอบรม ณ ห้อง 812 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 //// อนุพัฒน์ เพชรอำไพ(โบ๊ท) สำนักงานประชาสัมพันธ์และการตลาด ม.ศรีปทุม ชลบุรี


 

> รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ

> กลุ่มจิตอาสากู้ชีพกู้ภัยและอสม.ได้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน

> ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

> สภ.เมืองชลบุรี เอาจริงปล่อยแถวจับปรับหนัก แก๊งค์รถซิ่งมาเบิร์นยางป่วนเมือง

> สภ.เมืองชลบุรี จัดโครงการกีฬาเชื่อมความสามัคคี

 
———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th