หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา

โครงการสัมมนา ONLINE “ค้นหาตัวเอง Self exploration” และแนวคิดการพัฒนาพหุปัญญากับการพัฒนา EF ช่วงวัยรุ่น กับม.ศรีปทุม ชลบุรี     มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีจัด โครงการสัมมนาครูแนะแนว “ ค้นหาตัวเอง Self exploration ”และพัฒนาให้ถูกทางตามพหุปัญญา(Multiple Intelligence) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ระโหฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการรองคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“ ค้นหาตัวเอง Self exploration ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ระโหฐาน กล่าวว่า โครงการสัมมนานี้ มุ่งเน้นการพัฒนาพหุปัญญา ให้กับเด็กนักเรียน เป็นการพัฒนาพหุปัญญา สำหรับประโยชน์ของการพัฒนาจะทำให้คุณครู ได้รับนวัตกรรมการสอน เพื่อการพัฒนาพหุปัญญา โดยคุณครูจะต้องเรียนรู้ว่าจะทำอย่างไร ในการปรับตัวกับวิถีใหม่ และใช้สื่อการสอนอย่างไร ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในเวลานี้ การพัฒนาปัญญาหลายด้านเพื่อการเรียนรู้ มีความสำคัญสำหรับนักเรียน หากมีความเชื่อในเรื่องของ ทฤษฎีพหุปัญญา ศักยภาพของมนุษย์ และการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแล้ว ครูผู้สอนจะตระหนักถึงการพัฒนาคนของชาติให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และสังคม เพื่อที่จะได้เป็นพื้นฐานในการสร้างครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป จากนั้นจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ “ แนวคิดการพัฒนาพหุปัญญากับการพัฒนา EF ช่วงวัยรุ่น ”โดย ดร.อารีย์ ขันติธรรมกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไปและ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการปรึกษา ทั้งนี้การสัมมนาจัดเป็นรูปแบบ ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564


 

> รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เข้าบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำบุญห้องทำงาน เพื่อความเป็นศิริมงคลในก้าวหน้าที่เดินทางมารับตำแหน่ง

> สภ.แสนสุข ร่วมกับฝ่ายปกครองบุกจับร้าน ลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ย่านบางแสน

> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมวิถีบูรพา แบบออนไลน์

> ตำรวจภูธรภาค 2 แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างการแข่งรถในทางสาธารณะ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก

> พ่อค้าแม่ค้าตลาดสะพานปลาอ่างศิลา เข้าร้องนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา องค์การสะพานปลา ไม่ปรับพื้นที่ค้าขาย

 
———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th