หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา

ม.ศรีปทุม 3 วิทยาเขต ร่วมใจถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตชลบุรี และวิทยาเขตขอนแก่น) เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดบุญญราศรี ตำบล คลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นำโดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ,ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี ,ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ,รศ.ดร.ชาติชาย อิสรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา,อาจารย์สมเกียรติ สมบูรณ์เงิน ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี ,อาจารย์บรรพต ปานจันทร์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้ง 3 วิทยาเขต ตลอดจนประชาชนที่มีจิตศรัทธาร่วมใจถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 พร้อมทั้งได้ถวายเงินร่วมทำบุญ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,110,750.49 บาท(สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ ภายในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เป็นประธานมอบเงินทุนการศึกษา โดยเสด็จพระราชกุศล แก่ โรงเรียนต่างๆภายในจังหวัดชลบุรี จำนวน 5 แห่ง รวมทั้งสิ้น 15 ทุน เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ซึ่งได้แก่ โรงเรียนวัดบุญญราศรี "ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์,โรงเรียนวัดศรีพโลทัย,โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร,โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" และโรงเรียนบ้านสวน "จันอนุสรณ์" อีกด้วย


 

> รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เข้าบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำบุญห้องทำงาน เพื่อความเป็นศิริมงคลในก้าวหน้าที่เดินทางมารับตำแหน่ง

> สภ.แสนสุข ร่วมกับฝ่ายปกครองบุกจับร้าน ลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ย่านบางแสน

> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมวิถีบูรพา แบบออนไลน์

> ตำรวจภูธรภาค 2 แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างการแข่งรถในทางสาธารณะ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก

> พ่อค้าแม่ค้าตลาดสะพานปลาอ่างศิลา เข้าร้องนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา องค์การสะพานปลา ไม่ปรับพื้นที่ค้าขาย

 
———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th