หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ จ.ระยอง ณ เกาะเสม็ด



     ผศ.ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรีได้รับเชิญจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ จ.ระยอง ณ เกาะเสม็ด เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดระยอง โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นรูปธรรม จังหวัดระยอง โดยสำนักงานจังหวัดระยอง ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดระยอง และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่จังหวัดระยอง ได้ร่วมกันจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ในจังหวัดระยอง” ภายใต้การสนับสนุนของ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยมีนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการเปิดโครงการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง โครงการดังกล่าว เปิดให้ข้าราชการระดับชำนาญการ พนักงานเอกชนตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีความตั้งใจที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาจังหวัด และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงเพื่อพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ ของภาคราชการไทยในจังหวัดระยอง ให้พร้อมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนรองรับการพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาจังหวัดรวมไปถึงสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มาจากหลายภาคส่วน ในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้ การจัดอบรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ในจังหวัดระยอง” เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 และหลังจากการอบรมสัมมนา ผู้เข้าร่วมโครงการจะร่วมกันคิด และนำเสนอแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้ผู้ว่าราชการพิจารณา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดระยองโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีผลเป็นรูปธรรมต่อไป


 

> กลุ่มอมตะลงนามความร่วมมือขยายพื้นที่พัฒนาชุมชนต้นแบบ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำ - ขยะในชุมชนรอบนิคมฯ

> นายกเมืองอ่างศิลา ยืนยันไม่สามารถต่อใบอนุญาต.ให้สามล้อพ่วงขายของ เพราะเป็นพื้นที่ที่จอดรถของคนพิการ

> ชายอายุ 40 ปี ผันตัวมาจำหน่ายยาเสพติด หาเงินส่งให้ลูกชาย ได้เรียนหนังสือ แต่ไม่รอดถูกตำรวจ สภ.เมืองชลบุรี รวบมาแถลงข่าว

> คณาจารย์ ม.ศรีปทุม ชลบุรีได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564 ประเภทบุคคล กลุ่มครูและคณาจารย์ระดับจังหวัด

> เจ้าของฟาร์มแตงโมสายพันธุ์ใหม่ มอบความสุขช่วงปีใหม่ โดยการแจกแตงโม ไร้สารเคมี จำนวน 8 ตัน

 
———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th