หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา

ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จับมือ โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติงานในระบบสหกิจศึกษา      วันที่ 27 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมมาสุข ชั้น 2 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และ นพ.ภราดร กุลเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือด้านวิชาการในด้านการศึกษาการปฏิบัติงานในระบบสหกิจศึกษา ทั้งนี้ การลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือ เพื่อร่วมกันคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ไปปฏิบัติงานในระบบสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา , ร่วมผลิตบัณฑิตให้สามารถพัฒนาทักษะและมีความชำนาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน, สร้างสรรค์งานวิจัย และงานบริการวิชาการสู่สังคม, การร่วมมือในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ,ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ชุมชนนักศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพ


 

> สภ.เมืองชลบุรี สู่ความสำเร็จ โครงการบางทราย ชลบุรี สมาร์ท เซฟตี้โซน สามารถทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเดินคนเดียวได้สบายใจบนถนนตอนกลางคืน

> เทศบาลเมืองอ่างศิลา จัดโครงการจัดตั้งชมรมคนพิการ พร้อมมอบของอุปโภคให้กับผู้พิการ

> สภ.เมืองชลบุรี จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก (Big 6 ) ขับเคลื่อนโครงการ บางทราย ชลบุรี สมาร์ท เซฟตี้โซน ครั้งที่ 8

> ข้าราชการ พ่อค้าแม่ค้า ประชาชน ตลอดจน กลุ่มพลังบ้านใหญ่ กลุ่มเรารักชลบุรี เข้าร่วมงานทำบุญ กำนันเป๊าะ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ที่จากไป ครบ 3 ปี

> องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี Healthy Women เสริมสร้างภูมคุ้มกันในชุมชน

 
———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th