หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา

โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี จัดกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning 2023 วิชา LSM336 การปรับปรุงกระบวนการทางโลจิสติกส์อุตสาหกรรม     คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดกิจกรรม Active Learning รายวิชา LSM336 การปรับปรุงกระบวนการทางโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ได้มีกิจกรรมทำ Workshop เกี่ยวกับหัวข้อ 'ปรับปรุงกระบวนการจัดการคลังสินค้า' โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่ห้องปฏิบัติการคลังสินค้า ศึกษาปัญหา ทดลองปฏิบัติงาน จับเวลาการทำงาน แล้วนำมาคิดหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้สอนได้จำลองสถานการณ์การปฏิบัติงานขั้นตอนการจัดเก็บสินค้าและวัดผลการดำเนินงานภายในคลังสินค้า เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นขั้นตอนการทำงานจริง และวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยนำเอาทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการศาสตร์ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์ในการทำงานจริง ผลลัพธ์ที่ได้ คือ นักศึกษาสามารถหาแนวทางในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีม รับฟังความคิดที่แตกต่างและสามารถร่วมกันวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง 244 อาคาร 2 ม.ศรีปทุม ชลบุรี


 

> สังคมชื่นชม หลังพบ กำนันตำบลหนองหงษ์ จัดขบวนอัญเชิญ โล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อย่างยิ่งใหญ่

> เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2566 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานให้คงอยู่

> เทศบาลตำบลบางทราย จัดเปิดงานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 อย่างยิ่งใหญ่

> ตำรวจภูธรภาค 2 รณรงค์นำรถบดทำลาย พลุ ดอกไม้ไฟ ปล่อยแถวป้องกันอาชญากรรมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเทศกาลวันลอยกระทง

> ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จัดสภากาแฟ สร้างสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและติดตามภารกิจต่าง ๆ

 
———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th