หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา

โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี จัดกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning 2023 วิชา LSM336 การปรับปรุงกระบวนการทางโลจิสติกส์อุตสาหกรรม     คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดกิจกรรม Active Learning รายวิชา LSM336 การปรับปรุงกระบวนการทางโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ได้มีกิจกรรมทำ Workshop เกี่ยวกับหัวข้อ 'ปรับปรุงกระบวนการจัดการคลังสินค้า' โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่ห้องปฏิบัติการคลังสินค้า ศึกษาปัญหา ทดลองปฏิบัติงาน จับเวลาการทำงาน แล้วนำมาคิดหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้สอนได้จำลองสถานการณ์การปฏิบัติงานขั้นตอนการจัดเก็บสินค้าและวัดผลการดำเนินงานภายในคลังสินค้า เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นขั้นตอนการทำงานจริง และวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยนำเอาทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการศาสตร์ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์ในการทำงานจริง ผลลัพธ์ที่ได้ คือ นักศึกษาสามารถหาแนวทางในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีม รับฟังความคิดที่แตกต่างและสามารถร่วมกันวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง 244 อาคาร 2 ม.ศรีปทุม ชลบุรี


 

> อบจ.ชลบุรี จัดฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลของจังหวัดชลบุรี หลักสูตร C-license

> ทุกภาคส่วนจัดปล่อยแถวปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติ

> PEA เขต 2 ชลบุรี ร่วมปลูกป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล

> นายก อบจ.ชลบุรี มอบสวัสดิการแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน เข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก วังน้ำเย็นเกมส์

> เทศบาลเมืองแสนสุขจัดโครงการ รักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข ครั้งที่ 10

 
———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th