หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา

ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมกับสถาบันวิชาการ TOT จัดโครงการ “Thailand Digital Young Talent Development Project” (TDYT)     มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับสถาบันวิชาการ TOT จัดโครงการ “Thailand Digital Young Talent Development Project” (TDYT) จัดประชุมระหว่างผู้แทนมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการณ์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน และการคัดเลือกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ ผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ประสานความร่วมมือเพื่อจัดทำ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการจำนวน 12 แห่งได้แก่ 1. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท จำกัด 4. JTEKT Automotive (Thailand) Co.,Ltd. 5. กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิรน์ 6. บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด 7. บริษัท ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จำกัด 8. บริษัท พรเทพ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 9. บริษัท สยามซีแลนด์ทรานสปอร์ต จำกัด 10. บริษัท ทสึจิย่า (ประเทศไทย) จำกัด 11. บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) 12. บริษัท มอนเด นิสซิน (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย และผศ.ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมหารือในการเตรียมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Bootcamp ในหลักสูตรทางด้านดิจิทัล การพัฒนาโครงการให้กับสถานประกอบการต่อไป //// อนุพัฒน์ เพชรอำไพ(โบ๊ท) สำนักงานประชาสัมพันธ์และการตลาด ม.ศรีปทุม ชลบุรี


 

> อบจ.ชลบุรี ร่วมอนุรักษ์สืบสานวิถีชีวิตชุมชน ในงาน “เสน่ห์เมืองชล” ครั้งที่ 2

> ผู้ประกอบการ พนักงาน และชาวชุมชน กว่า 700 คน ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา

> จิตอาสาพัฒนาถนนตามทโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ

> อบจ.ชลบุรี ร่วมจุดประกาย ความฝัน สร้างสรรค์ งานศิลป์ ในโครงการ“ดนตรี กวี ศิลป์”

> เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี จัดการโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น คราดนา ควายดี ประจำปี 2562

 
———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th