หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา

เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ     ( 8 พ.ค.) นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมด้านอาชีพ การถ่ายทอดภูมิปัญญา และพัฒนาด้านสุขภายกาย จิตใจ สังคม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ณ บริเวณพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี สืบเนื่องจากทางรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ และมีการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจร จัดให้มีศูนย์เบ็ดเสร็จในการดูแลและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น ทางเทศบาลเมืองบ้านบึง ที่ในปัจจุบัน มีผู้สูงอายุ จำนวน 2,676 ราย จากประชากรทั้งหมด 21,158 ราย จึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยที่มีการสอนให้ความรู้การฟ้อนรำ การซ้อมกลองยาว การเล่นหมากรุก การซ้อมเล่นอังกะลุง การเรียนร้องเพลงคาราโอเกะ การเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ การให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมสมัครเรียน เป็นจำนวนมาก


 

> อบจ.ชลบุรี ร่วมอนุรักษ์สืบสานวิถีชีวิตชุมชน ในงาน “เสน่ห์เมืองชล” ครั้งที่ 2

> ผู้ประกอบการ พนักงาน และชาวชุมชน กว่า 700 คน ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา

> จิตอาสาพัฒนาถนนตามทโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ

> อบจ.ชลบุรี ร่วมจุดประกาย ความฝัน สร้างสรรค์ งานศิลป์ ในโครงการ“ดนตรี กวี ศิลป์”

> เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี จัดการโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น คราดนา ควายดี ประจำปี 2562

 
———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th