หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรีคว้ารางวัลชมเชย จากการแข่งขัน การเขียนแผนธุรกิจ


     นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรีคว้ารางวัลชมเชย การแข่งขัน การเขียนแผนธุรกิจ ยาสีฟันสมุนไพรไทย ตราหอมรัญจวน จากทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 11 ทีม ในงาน Business Week Innovation business Idea for 2020 ERA โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทีม ดร.ธันยนันท์ สมบูรณ์รัตนโชค และ อาจารย์กฤษนิล เกียรติธนศักดิ์ จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารออมสิน จากนั้นรับฟังการเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ "ธุรกิจเพื่อสังคมในยุคดิจิทัล 4.0 อยู่ได้จริง โตได้จริง" วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ////อนุพัฒน์ เพชรอำไพ(โบ๊ท) สำนักประชาสัมพันธ์และการตลาด ม.ศรีปทุม ชลบุรี


 

> ม.ศรีปทุม ชลบุรีจัดพิธีประสาทปริญญาประจำปีการศึกษา 2561

> รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชม AMATA Smart City และการพัฒนากำลังแรงงาน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

> เปิดงานเดินวิ่งการกุศล Amata City Charity Run 2019 อย่างยิ่งใหญ่

> อมตะ-องค์กรรัฐ MOU เข้มความปลอดภัยใน “อมตะชิตี้ ชลบุรี ลดความเสี่ยงเหตุฉุกเฉินทุกพื้นที่เพิ่มระดับเชื่อมั่นต่อนักลงทุน

> นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าเปิดงานโครงการส่งเสริมประเพณีวิ่งควายหัวกุญแจ ประจำปี 2562

 
———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th