หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา

อบจ.ชลบุรี ลงนาม MOU ร่วมกับ 12 หน่วยงาน โครงการ Smart Chonburi


     ห้องแก้วเจ้าจอม อบจ.ชลบุรี ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “โครงการ Smart Chonburi เมืองอัจฉริยะ การศึกษาดิจิทัล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี” ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กับ 12 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีฯ , มหาวิทยาลัยบูรพา โดย รศ.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีฯ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดย รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รก.อธิการบดีฯ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีฯ, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) โดย นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา ผู้อำนวยการฯ, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) โดยนายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการฯ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยนายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการฯ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการฯ, สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย โดย ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมฯ, สมาคมสมองกลฝังตัวไทย โดย ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคมฯ, สมาคมเมกเกอร์ประเทศไทย โดยนายทศพร เวชศิริ นายกสมาคมฯ และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) โดย ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการฯ โดยจะร่วมมือกันในการพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ให้กับสถาบันการศึกษาในระดับท้องถิ่น พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิต ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป และการแลกเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึงเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายทางด้านการศึกษาและงานวิจัยต่างๆ เช่น ด้านปัญญาประดิษฐ์ ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ พลังงานทางเลือก คมนาคมขนส่ง จราจร ด้านการแพทย์และแจ้งเหตุฉุกเฉิน การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน หน่วยราชการท้องถิ่นรวมถึงจัดให้มีเวทีการแข่งขันผลงานในระดับต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริการประชาชนและการบริหารงานหน่วยงานภาครัฐ ผลักดันให้เกิดการบูรณาการบริการจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นในการส่งเสริมอาชีพ และขยายผลทางด้านเศรษฐกิจทั้งการเพิ่มมูลค่าและรายได้ของชุมชน เป็นสำคัญ


 

> เพลิงโหมลุกไหม้ โกดังบดพลาสติกรีไซเคิลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

> ควันหลง งานวิ่งควาย เขตอำเภอบ้านบึง มีควายเข้าร่วมแข่งกว่า 50 ตัว

> จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองชลบุรี จัดการแข่งขันประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 149 หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลก

> จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองชลบุรี จัดการประกวดน้องนางบ้านนา ประจำปี 2563 ของประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี

> เด็กถูกคนร้ายขโมยรถจักรยาน ทำให้ต้องเดินตามเพื่อน ผู้ใหญ่ใจดีเห็นข่าว ซื้อรถจักรยานมามอบให้ถึงโรงเรียน

 
———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th